Traditionell Kinesisk Medicin

 

Se video Kinesisk medicin är en av världens äldsta och mest omfattande läkekonster. En oavbruten och ständig utveckling under 4000 tusen år, där generation efter generation av medicinare akupunktörer och läkare har bidragit till den kunskap som idag är Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Under tusentals år har sjukdomar beskrivits och dokumenterats. Behandlingar har provats och förändrats, mediciner testats och utvecklats. Genom att betrakta och analysera naturens naturliga och avvikande förändringar under olika årstider, har man också fått kunskap om olika förändringar i kroppen, som kan vara naturliga eller avvikande.

Genom att söka efter symtom och olika synliga tecken på olika sjukdomar har kunskapen förts vidare så att även vi i modern tid har förmånen att kunna lära oss av dessa stora tänkare och medicinare deras stora och djupa kunskap om hur kroppen fungerar och vad som sker vid sjukdomar och skador.

 

Den stora skillnaden mellan västerländsk skolmedicin och kinesisk medicin är:

 

I skolmedicinen analyseras, identifieras och behandlar sjukdoms patogenen virus, bakterier eller annan sjukdoms alstrande faktor och eliminera den, ex penicillin. I kinesisk medicin beskrivs olika yttre och inre sjukdomsorsaker utifrån de symtom som skapas i kroppen. Därtill kommer en analys av kroppens allmäntillstånd och hur sjukdom/ patogen har påverkat och förändrat kroppen. Hur störningar och obalanser skapats, hur bakterier virus, väder och vind stress och överarbete skapar störningar i kroppens normala funktioner. Blödningar och slag skapar blodstas och stagnationer i kroppens cirkulation av blod och energi. Inre svagheter, ärftliga åkommor svaghet i olika organ skapar sjukdomar.

Genom att analysera symtom och symtomutveckling kan kroppens allmäntillstånd kartläggas. Därigenom har man skapat en individuell behandling vid sjukdom och skada som simultant behandlar sjukdomsorsak och allmäntillståndet. I den kinesiska medicinen finns många principer och begrepp som vid en yttre betraktelse kan ses som ”flummig” men vid en mer ingående iakttagelse ger den kinesiska medicinen en helhetssyn på människans kropp och själ.

 

TCM Diagnostik

 

Att diagnostisera en sjukdom inkluderar två aspekter: Den första är att observera, inspektera och undersöka. Den andra är att analysera och resonera sig fram till orsak för att kunna göra en bedömning. TCM diagnostiken innefattar två huvudsakliga delar.

Diagnostiska metoder

Diagnostikmetodiken tillämpas när man inspekterar och undersöker patienten och sammanställer uppgifter för att klargöra vilka hälsoförändringar som inträffat. Enligt TCM är människan att betrakta som en helhet. Kroppens yttre påverkar också det inre och invärtes sjukdomar visar sig även på kroppens yta. Detta betyder att yttre manifestationer kan återspegla en inre sjukdom. Därför är det viktigt att ta stor hänsyn till patientens egen uppfattning om de förändringar som skett och till de yttre tecken vi kan iaktta med sinnesorganen när vi ställer en TCM diagnos.

I teorierna i TCM är följande faktorer viktiga: Att känna till det inres förhållande till det yttre är att säkerställa rätt diagnos. Det betyder att yttre förändringar kan visa på en inre sjukdom. De uppenbara manifestationerna (synliga symtom) kan inte gömmas eftersom yin och yang alltid visar sig. Rätt diagnos får man genom att pulsen kan kännas fullt begripligt. Det inre svarar mot det yttre precis som skuggan följer figuren. Genom att studera det yttre lär vi oss det inre, är en regel inom TCM. Den diagnostiska metoden att känna det inre genom det yttre inkluderar fyra olika undersökningsmetoder:

 • Observation (titta)
 • Auskultation (lyssna)
 • Luktande
 • Palpation (känn)
 • En god terapeut använder sinnena till sin hjälp.

 

Det är viktigt att se hela människan, se rörelsemönster, iaktta ansiktsfärg och hudens lyster samt intervjua patienten. Detta är en bra början för att få en så bra bild av sjukdomstillståndet som möjligt. Att därefter känna pulsen, observera tungans färg, storlek och beläggning, samt andningen ger ytterligare information som är nödvändig för att ställa en korrekt diagnos. Observation av patienten säger oss inte bara hur ansiktet ser ut utan också hur patienten mår rent allmänt.

Uppträdandet, kroppsspråket och kroppshållning ger oss en bild av hur allmäntillståndet är. Att observera innebär också att se hur patienten rör sig, ansiktsmimik mm. Andningen hur den låter, olika ljud beroende av om den är avspänd eller ansträngd, hastig eller långsam, ytlig eller djup, ljudlig eller ljudlös, och om ljudlig, vilka ljud. Onormal svettning, utsöndring av slem, hosta, rapningar, suckar. Patientens sätt att uttrycka sig säger oss också hur det är med shen. Shen uttrycker sig framförallt genom ögonen men via ansiktet har vi också information från ansiktsfärgen och anletsdragen att värdera.

 

En frisk ansiktsfärg bör vara lätt rosiga kinder, tydligt rosa läppar, och hyn varken torr eller fuktig, liksom ögonen och slemhinnor. Auskultation kan visa en sjuklig förändring. Men vid utfrågning måste rätt frågor ställas, såsom: när började problemen, vad förvärrar och vad lindrar.

Palpation innebär naturligtvis även pulstagning. Det måste betonas att de beskrivna diagnostikmetoderna verkligen används så att terapeuten inte bara tar pulsen och nöjer sig med det. Av observationer vi kan göra är anletsdragen och tungan de viktigaste. De talar om hur det är ställt med blod och qi. (energin). På så vis får man en bild av det inre genom att studera det yttre.

Pulsen säger oss mest av palpationstekniken. Genom pulsen kan vi känna om det finns en sjuklig förändring, vilken förändring och dess karaktär.

 

Olika TCM Teorier

 

Kinesisk medicin är en av världens äldsta och mest omfattande läkekonster.

En oavbruten och ständig utveckling under 4000 tusen år, där generation efter generation av medicinare, akupunktörer och läkare har bidragit till den kunskap som idag är Traditionell Kinesisk Medicin (TCM).

Under tusentals år har sjukdomar beskrivits och dokumenterats. Behandlingar har provats och förändrats, mediciner testats och utvecklats. Genom att betrakta och analysera naturens naturliga och avvikande förändringar under olika årstider, har man också fått kunskap om olika förändringar i kroppen, som kan vara naturliga eller avvikande.

Genom att söka efter symtom och olika synliga tecken på olika sjukdomar har kunskapen förts vidare så att även vi i modern tid har förmånen att kunna lära oss av dessa stora tänkare och medicinare och deras stora och djupa kunskap om hur kroppen fungerar och vad som sker vid sjukdomar och skador.

Den stora skillnaden mellan västerländsk skolmedicin och kinesisk medicin är:

I skolmedicinen analyseras, identifieras och behandlar sjukdoms patogenen virus, bakterier eller annan sjukdoms alstrande faktor och eliminera den, ex pencilin.

I kinesisk medicin beskrivs olika yttre och inre sjukdomsorsaker utifrån de symtom som skapas i kroppen.

Därtill kommer en analys av kroppens allmäntillstånd och hur sjukdom/patogen har påverkat och förändrat kroppen. Hur störningar och obalanser skapats, hur bakterier virus, väder och vind, stress och överarbete skapar störningar i kroppens normala funktioner. Blödningar och slag skapar blodstas och stagnationer i kroppens cirkulation av blod och energi. Inre svagheter, ärftliga åkommor svaghet i olika organ skapar sjukdomar.

Genom att analysera symtom och symtomutveckling kan kroppens allmäntillstånd kartläggas. Därigenom har man skapat en individuell behandling vid sjukdom och skada som simultant behandlar sjukdomsorsak och allmäntillståndet.

I den kinesiska medicinen finns många principer och begrepp som via en yttre betraktelse kan ses som ”flummig” men vid en mer ingående iakttagelse ger den kinesiska medicinen en helhetssyn på människans kropp och själ.

TCM är ett system med många principer och begrepp. Viktigaste av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik påverkar en människas tillstånd och hälsa. Yin och Yang är en annan viktig princip som förklarar samspelet mellan motpoler som uppehåller och skapar liv och livet. Andra viktiga koncept inom TCM är:

Fem elements teorin WU-XING är en förklaringsmodell för naturens förlopp och kan relateras till kroppens meridianer och organsystem. Wu betyder fem och Xing betyder process, förändring, en ständigt föränderlig påverkan av varandra.
De fem elementen består av trä, eld, jord, metall och vatten. Och förklaras i naturen på följande vis

 • Trä när och skapar eld
 • Elden skapar aska som när jorden
 • Jorden förvandlas till slut till hård metall
 • Metallen producerar vatten
 • Vattnet bevattnar trädet

 

Träelementet

 

Våren och växandet är Träelementets kraft. Vinden, dess klimatologiska faktor. I naturen spirar växterna, knoppar på träden visar på tillväxt, skotten är gröna och växer fort och kraftfullt. Växter, träd och blommor visar oss kraften och ”viljan” när en liten blomma spränger asfalt och spirar fram. Barnets växtperioder ligger här.

Träelementets organ är lever och gallblåsan. Leverns grundfunktioner är att upprätthålla ett fritt flöde av qi (energi) och blod. Gallblåsan styr över vilja och kraft i muskler och senor. Genom att studera muskler senor och ligament, kan man se kraft och balans i träets organ. Naglarna visar leverns tillstånd och ögonen är dess sinnesorgan. Kraften i Träelementets organ är stor, denna kraft behöver ha ett bra flöde för att inte drabbas av stagnationer som kan förorsaka smärta frustration och stress. Ilska är leverns känslomässiga aspekt, och kan leda till en stagnation i kroppen. Frustration och ilska under en lång tid kan leda till både besvär med smärta, sömnstörningar och stresskänslighet.

Eldelementet

I den kinesiska medicinen står eldelementet för sommar, värme, hetta. I naturen står det för midsommar och ljus. Unga vuxna finns i elden. Tungan är dess sinnesorgan.

Kroppens organ som är kopplad till eldelementet är hjärtat och tunntarmen, men även de två meridianer som inte har egna organ. Metabolismen och hjärtats skyddsorgan finns här. Eftersom eldelementet påverkar både hjärta och blodkärl, själen och vårt spirituella liv är det viktigt för vårt välbefinnande att eldelementet är i balans. När hjärtat är i balans flyter blodet lätt hjärtats rytm är stark och jämn, ansiktet har en fin lyster och frisk färg.

 

Jordelementet

 

Jordelementet står för sensommar, fukt och ”rötmånaden” det här är tiden då naturen mognar och när kroppen når sin mognad. Jordens organ, mjälten och magen står för näringstillförsel och ämnesomsättning, dessa kontrollerar själva omvandlingen från mat till näring.

Jorden skall befukta och skapa kroppsvätskor, när jordens element är i balans skapas starka och smidiga muskler, gott om kraft till armar och ben, gott minne och god koncentrationsförmåga, vi mår bra och är harmoniska. Grubbel och övertänkande uppstår när mjälten inte mår bra. När mjältens energi är störd så överproduceras fukt i kroppen med viktuppgång som följd.  Smaken är dess sinnesorgan.

 

Metallelementet

Metallelementet har en relation till hösten, till torka. Tiden för skörd och insamlande av naturens föda. Organen som tillhör metallen är lungan och tjocktarmen. Lukten är dess sinnesorgan.

Akupunkturmeridianerna relaterade till Metallelementet är lung- (yin) och tjocktarmsmeridianerna (yang). Metallelementet kontrollerar andningen och produktionen av försvarsenergi (wei qi). Lungornas funktion är att kontrollera andningen. Lungorna utvinner syre (himmelsk qi) som blandas med näringen (qi från födan) som utvunnits ur mat och dryck. Lungorna och tjocktarmen för också bort oren qi. Sorg orsakar obalans i detta element.

 

Vattenelementet

 

Hörsel, öronen är njurens område. Vattenelementet är relaterat till vätska, sänkande, flöde. Akupunkturmeridianerna som är relaterade till Vattenelementet är njur- (yin) och blåsmeridianerna (yang). Vattenelementet lagrar essensen, regerar över födsel, tillväxt och reproduktion. Vattenelementet sägs vara livets rot. Den styr kraften inom oss, därför sägs det att stark njurenergi leder till ett starkt och långt liv. När Vattenelementets energi är stark, är sex- och reproduktionslivet vitalt, ryggen och lederna fria från smärta. När Vattenelementet är starkt kommer sinnet också att vara starkt och reflekteras med stark viljekraft. Emotionen som skadar vattenelementet är paranoia.

Zang fu är en indelning av organen i kroppen. Zang tillhör yin organen och fu tillhör yang organen. Även om namnet på organen är identisk med västerländsk anatomi så tolkas begrepp ”organ” inte på samma sätt. I kinesisk medicin tolkas organens funktion på ett mycket bredare sätt. Man tar hänsyn till hur organen påverkar varandra och resten av kroppen. De tolv organen korresponderas de tolv meridianer som finns i kroppen. De är klassificerade enligt deras funktion och transformation (yin organen), och transport (yang organen).

De sex zang (yin) organen är:

 • Hjärta
 • perikardium (säcken runt hjärtat)
 • lungor
 • mjälte
 • lever
 • njurar

 

De sex fu (yang) organen är:

 • tunntarm
 • trippel värmare (en funktions organ)
 • magsäck
 • tjocktarm
 • gallblåsa
 • urinblåsa

 

I TCM anser man att det finns ytterligare ett informationssystem, jing luo eller meridianer, som agerar parallellt med övriga informations- och transportsystem, som blodkärl, lymfbanor, nerver, hormoner och elektrolyter/mineraler och liknande som förmedlar information. Meridianer kan beskrivas som flöden av qi och något förenklat kan man säga att meridianer är flöden av svagström i kroppen. Meridianerna står i förbindelse med inre organ, vävnader och funktioner utmed deras utbredningsområde. I TCM anser man att alla informationssystem samverkar för att upprätthålla mänskligt liv.
Utmed meridianerna finns speciella områden, akupunkturpunkter, där man kan reglera de inre organens funktioner och vävnader. Det finns ca 1000 meridianpunkter. Akupunkturpunkterna behandlas vanligtvis med nål, moxa och koppning, men även med kinesisk massage – tuina.

Traditionell kinesisk medicin beskriver sjukdomsorsaker utifrån tre grundläggande orsaker:

 • Yttre utifrån kommande orsak
 • Inre fel och störningar
 • Livsstils sjukdomar