Gua Sha teknik är cirka 4500 år gammal och används idag framförallt av terapeuter som arbetar med traditionell kinesisk medicin. Gua Sha är en del av den klassiska kinesiska medicinen. Denna teknik har använts i tusentals år i den östasiatiska traditionen.

 

Gua Sha är en teknik där man stimulerar huden med olika verktyg utan att skapa blödning, tekniken skadar inte huden. Genom att skrapa på huden med denna teknik skapas en kraftig cirkulationsökning som har visat sig vara effektiv vid olika former av inflammatoriska tillstånd.

Historiskt har olika verktyg använts, som jadesten, snäckor och den klassiska, undersidan av porslinskeden, numera använder terapeuterna mest engångsmaterial.

Under de första behandlingarna med Gua Sha tekniken kommer det att bildas en hudrodnad som är ett tecken på att behandlingen har gett resultat. Hudrodnadens utbredning och dess utseende ger svar på om det finns gamla skador eller om det finns mycket stress i kroppen.

– Om spänningen i området är stressrelaterat kan man se hur länge kroppen har reagerat på för mycket stress. När huden reagerar med röda prickar, ljust röda indikerar kort tids stress. Mörkt blåa visar på kronisk stress.

– Vid smärtor kan gamla skador och dess utbredning detekteras som ”en antikens magnetröntgen” även här visar färgen hur gammal en skada är. Ljusa stråk eller fält visar på en akut eller inte så gammal skada, medan mörkt purpurfärgat visar att detta är en gammal skada som 10 till 15 år bakåt i tiden.

– Vid en intern hetta vid exempelvis hudutslag eksem eller psoriasis kan Gua Sha vara en kompletterande behandling till akupunkturen.

Efter första och andra behandlingen kan/blir huden verkligen se missfärgad ut men denna missfärgning är bara ett resultat av vad som ligger på djupet och är ett tecken på att behandlingen har gett ett gott resultat, normalt efter 4-6 behandlingar blir det ingen missfärgning av huden.

Behandlingen är skön och man känner att massagen går djupt, rörelseförmågan ökar och smärtan minskar, kroppen har fått hjälp i en antiinflammatorisk process. Cirkulationen har ökat i området mellan hud och muskler.

 

Gua Sha används effektivt vid:

  • Stress symtom
  • Smärtor
  • Spänningsvärk, huvudvärk
  • Dåligt immunförsvar, allergier och astma
  • Hudproblem i ansikte och kropp, hudrodnader, klimakterievallningar
  • Dålig sömn
  • Kroniska inflammationer i olika organ

Vi på Widings arbetar med Gua Sha med verktyg med mjuk kant som inte skadar huden. En mjuk kant är en fördel då man vill arbeta effektivt och få en djup effekt ändan ner mot benhinnan. Denna teknik skapar en ökad blodcirkulation i hela området och stimulerar cirkulationen mellan hud och muskler. Cirkulationen ökar och skapar en ökad blodcirkulation även på djupet. Genom en djup bearbetning via hudens yta kommer blockeringar av stagnerat blod på djupet att komma upp till ytan.

Alla skador som kroppen har drabbats av ger en blödning, blödningar avancerar in på djupet och fastnar ofta i benhinnan, som med tiden får en förtjockning i området.

Detta område kan vara direkt förknippat med en skada i muskel, skelett eller senor men kan även vara en följd av en blödning i området. Dessa blödningar kan vara efter en operation och kan ge symtom långt från själva operationsområdet som ex. smärtor i knä efter en lårbensoperation, spikad fraktur eller höftledsprotesoperation. Gamla skador i bröstkorg och revben ger både smärtor och rörelseinskränkning i bröstkorg eller ryggen.

En lindrig skada på ett knä leder ibland till att hela muskulaturen i låret blir stel och förkortad med smärtande senfästen och muskler som följd. Knäsmärtor eller rörelseinskränkning i knäled;

Artros: ofta kan en stelhet eller rörelseinskränkning av lårets muskulatur och senor orsaka smärtor i knäet. En artros ger med tiden en stelhet även i ledband, senor och muskulatur som ger smärtor. Denna stelhet orsakar också smärtor.

Därför är behandling med Gua Shu i kombination med akupunktur mycket effektivt för behandling även vid svår artros.

Efteroperations problematik: med svullnad, smärta och rörelseinskränkning.