Idrottsskador / Benhinnebesvär

 

Traditionell Kinesisk medicin Akupunktur TCM behandling av idrottsskador.

 

När man behandlar idrottsskador och problem med benhinnan använder man akupunkturpunkter för att ta bort stagnation och obstruktion i området och i de kanaler som är affekterade, man ökar blodcirkulationen och hämmar inflammationen. Beroende på hur lång tid som besvären funnits och lett till inskränkt cirkulation avgör detta behandlingstiden. Om skadan fortskridit till ett ”compartment” syndrom är det en allvarlig störning i muskulaturen och det finns risk för permanenta muskelskador.

 

En störning i blodcirkulationen graderas i olika svårighetsgrader, en lättare cirkulationsstörning ger smärta som kan masseras bort, en allvarlig cirkulatorisk störning i muskler och senor ger ofta huggande eller ihållande smärtor med stickande luggande inslag. Försämrad värme eller en värmeökning. Individens allmäntillstånd vägs in och sjukdomar och tidigare skador beaktas eftersom dessa påverkar allmäntillståndet och därmed läkningsprocessen.

 

Akupunktur är i denna form läkande och tar bort inflammationsprocessen, skapar en ökad blodcirkulation, tar bort svullnader och gör musklerna mjuka och minskar på muskelkrampen. Detta leder även till en smärtlindring genom att hindret i cirkulationen behandlas bort. Endorfinfrigörelsen är sekundär.

 

Tibia stress syndrom – stressfaktorer

 

Tibiala stressyndrom (Shin splits) är en ofta förekommande skada i underbenen. Denna skada drabbar många människor som tränar och springer mycket. En skada som drabbar elitidrottare såväl som motionärer.
Benhinnesyndrom är en vag beskrivning och innefattar flera olika diagnoser. Tibiala stressyndrom innefattar:

 • Laterala och mediala (utsida,insida) tibiala syndrom
 • Tendo periostits
 • Tibial periosostitis
 • Tibial tendinitis
 • Tibial myotendinit

 

Alla dessa diagnoser innefattar olika grader av mjukdels- och skelettförändringar. Detta är en överbelastningsskada och inflammationstillstånd i underbenets 2 ben, tibia och fibula. Detta leder till mikro sönderslitningar i muskelvävnaden som skadar och förorsakar myotendeniter (inflammationer) vilket leder till smärtor och störningar/förändringar längs benkanten, benhinna (periost).

 

Den vanligaste utvecklingen vid dessa skador är orsakad av en lindrig eller kraftig supinering av foten.

 

Allteftersom besvären och smärtan tilltar så ökar intaget av antiinflammatoriska mediciner. Beklagansvärt så inträffar i många fall att idrottaren ”springer igenom” smärtan och dövar smärtan med antiinflammatoriska mediciner och tillståndet kan leda till utarmning och kroppslig stress eller mikrofrakturer orsakad av överbelastning.

 

Lokaliserad ben spändhet är den mest framträdande indikationen för tibal stress syndrom. I mer allvarliga fall även rodnad, svullnad och förtjockning av benhinnan. Dessa tecken visar på en stressfraktur som vanligen diagnostiseras utifrån klinisk undersökning. Vid olika fall eller vid osäkerhet kan röntgen eller skelettscanning ge diagnos.

Olika typer av tribal stress syndrom

 

Medial Tiba stress syndrom– involverar tibia posteror muskulaturen och drabbar ofta individer med lätt till svår pronation.

Antenor tibia syndrom– ger ofta besvär, smärtor, stelhet och svullnad på underbenets utsida och involverar tibia antenor muskulaturen. Tibia Antenor muskulaturen ansvarar för 80% av fotens dorsal flexion och är en stark faktor vid besvär vid plantar flexion.

Det är vanligt att antenor shin splits uppstår hos löpare som övertränar och vid kraftig och för tung träning.

Vid en supinering (inåtrotation av fotvalvet) vilket leder till att muskeln trycks ut från sitt normala rörelseomfång och orsakar inflammation i skelettbenets hinnor (benhinnan).

Skadan uppstår när en löpare ökar löpsträcka, ändrar till hårdare underlag eller lägger till backträning. Smärtan uppstår vanligen kort efter att man börjar springa och kan fortsätta även under träningsfria dagar. Idrottare kan ofta få en tillfredsställande förbättring och att smärtan försvinner genom att byta löparskor, korrigera ev. felställningar som pronation, ändra träning och stretchövningar.

När dessa förändringar inte längre minskar eller eliminerar smärtan kommer man att öka konsumtionen av smärtstillande eller antiinflammatoriska medel/medicin.

Skador som orsakas av för hög belastning eller utmattningsskador diagnostiseras ofta som:

 • Benhinneinflammation
 • Stressfrakturer
 • Inflammation i muskler, benhinnor eller senor i underbenen.
 • Laterala Tibia stressyndrom.
 • Mediala Tibia stressyndrom.
 • Tendo Periostitis.
 • Tibia Periostitis.
 • Tibia Tendinitis.

Dessa skador har olika grader av mjukdels påverkan samt olika grader av skelettförändringar. Myotendinoiter lokaliseras längs tibiabenet och ger vid belastning en inflammation i benhinna.

 

Skadeutveckling

 

Smärtan börjar ofta kort efter avslutad träning, accelererar och kan tillslut ständigt finnas närvarande. Detta är en belastningsskada som inte brukas tas på allvar förrän besvären är så kraftiga att det stör träningen. Svullnad och kraftigt ömmande ben längs benkanten känns ojämn och knölig.
Neuromuskulär (PNF) stretchning och stärkande övningar används primärt och direkt vid besvär i underbenen och fötter. Annan stretching och stärkande övningar när behandlingen är mer inriktad på senor och i den affekterade muskulaturen.