Huvudfunktionerna för Kinesiology tape är:

 

  • Öka cirkulationen i blodkärl och lymfsystemet.
  • Hjälpa igång störd cirkulation
  • Ta bort inflammationer
  • Ta bort smärta.
  • Understödja musklernas funktion.
  • Hjälpa lederna i sin naturliga rörlighet samt att begränsa rörligheten vid skador.

 

Med Kinesiology tape får man en dygnet runt stimulering och en effektiv cirkulationsökning. Kinesiology tape lyftande egenskap underlättar flödet av kroppsvätskor qi och blod i området det lymfatiska systemet påverkas genom ett förbättrat genomflöde.

Tejpning ger en känsla av stöd och det ger en trygghet i rörelser och en helande vila. Hos patienter med kroniska inflammationsprocesser med ett förhöjt muskeltonus blir ofta sömnen påverkad. Kinesiology tape behandlar 24 timmar per dygn så ofta upplever patienten en förbättrad sömn och att spänningar i muskulaturen minskar.

Tejpning gör att smärtan minskar och patienten upplever både ett stöd och att musklerna får en chans att slappna av.

En tejpning med Kinesiology tape aktiverar musklerna och kan användas under en lång tid utan att det skapar en atrofi i muskulaturen.

 

Hur fungerar Kinesiology tape?

 

Området mellan hud och muskler/senor kan påverkas genom det mikrolyftet som sker när Kinesiology tape appliceras. Genom tapens likhet med den mänskliga huden i tjocklek, densitet, elasticitet och vikt, stimuleras kroppens egen cirkulation. Tapens undersida har en spårad struktur som genom sitt cirkulära mönster skapar ett mikrolyft av huden.

Detta mikrolyft av huden i ett affekterat område påverkar och underlättar flödet av kroppsvätskor, qi och blod i området mellan hud och muskler, även det lymfatiska systemet påverkas genom ett förbättrat genomflöde. När man genom kinesiotape får en dygnet runt stimulering blir effekten mycket tillfredsställande.

Kinesiology tape fungerar genom nervsystemets koppling mellan det yttre och det inre, en naturlig koppling mellan det afferenta och efferenta nervsystemet.

Det perifera nervsystemet, innefattar alla delar av nervsystemet utom (cns) hjärna och ryggmärg.

Det finns nervtrådar som skickar information från hud, muskler, senor och organ till hjärnan, dessa kallas afferenta eller sensoriska nerver. De afferenta nerverna (skickar information) och berättar för hjärnan att något är fel, och var det är fel.

De efferenta nerverna (de motoriska nerverna) skickar signaler till muskler, vävnad och andra organ i kroppen.

Genom ett ökat flöde i området mellan hud och muskler befrämjas cirkulationen av kroppsvätskor och det vaskulära och lymfatiska systemet får hjälp att flöda på ett normalt sätt för att verkställa vad som skall göras.

Blodcirkulationen och den lymfatiska cirkulationen försörjer muskler och senor, och forslar bort slaggprodukter som ansamlats vid inflammationer eller skador.

Läkningsprocessen vid inflammationer eller efter skador är beroende av hur väl det vaskulära och lymfatiska systemet fungerar, för att få bort slaggprodukter och annat avfall och tillföra färskt blod och näring för en återuppbyggnad av muskler, senor och skelett.

Kinesiology tape kan användas i alla stadium av skada och vid inflammationer. Kinesiology tape används för att öka den terapeutiska effekten oberoende av vilken annan behandling man utför.

 

Funktion utifrån traditionell kinesisk medicin

 

För de som har kunskap om meridian systemet och flödet i de tendino-muskulära meridianerna, kan utnyttja detta flöde och få en snabbare och kraftigare effekt av Kinesiology tape.

Inflammationsprocesser i kroppen orsakade av trauma eller lång tids överansträngning orsakar störningar i flödet av qi och blod.

En akut eller kronisk inflammation skapar en stagnation av qi och blod eller blodstas.

Svullnaden i området skapar ett förminskat utrymme mellan hud och muskler i ”Con Li” området, detta leder till att flödet av qi och blod störs.

Med Kinesiology tapens lyftande egenskap underlättas flödet av kroppsvätskor, qi och blod i con li området.

En av inesiotapens egenskaper är att man kan dela den och därigenom kunna påverka och behandla ett större område, utan att behöva täcka hela huden. Vid skador på huden som sår, skavsår, ärr eller klämskador lägger man kinesiotape med en teknik som ökar flödet, för att skynda på läkning och göra ärrvävnad mjuk och mer elastisk.
En rätt utförd tejpning av exempelvis ett skavsår på en häl ger en läkning på en dag.

Smärtlindring genom stimulering av huden har en bra effekt när det finns stagnation i området och genom en ökad cirkulation så påverkas smärtans kraft och intensitet. Vid en svaghet i ett område kan man öka effekten av behandlingen genom Kinesiology tape.

Muskelbehandling där delar man upp behandlingen om du vill skapa en minskad eller ökad muskeltonus genom att använda muskelns ursprung och fäste.

När musklerna börjar arbeta i rätta banor kommer kroppens naturliga rörelsemönster att åter bli aktivt.