Välkommen till Widings Akupunktur!

Vad är det som är fel, varför mår jag inte bra.

Ibland drabbas vi av oförklarliga perioder av ohälsa. Det finns många orsaker till att kroppen inte fungerar som tidigare. Vi utsätts ständigt för olika belastningar, infektioner olika skador och påfrestningar i vårt sociala liv, arbete och privat.

Våra kroppar har en fantastisk förmåga att återhämta sig, men ibland behöver kroppen hjälp.

De senaste åren har vi alla påverkats av pandemi nedstängningar isolering minskad fysisk aktivitet svårighet att få hjälp med mindre åkommor.

Kronisk infektion eller kronisk sjukdomskänsla.

Ökad stresskänslighet som ger symtom som sömnstörning, obehag i bröstet, svårighet att fokusera, en känsla av att aldrig hinna med det som man vill göra eller för många ”måsten” som tar över livet.

Diffusa symtom utan provtagningsfynd kan kännas frustrerande och ges ingen direkt åtgärd inom vården men det betyder inte att kroppen fungerar optimalt.

Efter en infektion i lungorna är det vanligt att lungans kapacitet är begränsad under en tid, men om man inte har hämtat sig efter ca 10 dagar så kan kroppen behöva hjälp att återställa funktionen igen.

Akuta skador som inte har läkt eller kroniska skador som påverkar alltmer behöver hjälp att läka.

Ring oss 090 – 17 88 44.

Ont i ryggen/smärtor

ont i ryggen smärtor

Vi behandlar orsak och smärtans natur. Huggande, molande eller krampande smärta har olika orsaker. Inflammation förvärrar smärtan och motverkar läkning. Naturligtvis måste den primära orsaken till smärtan behandlas. När kroppen inte läker ut en skada eller sjukdom så behöver den hjälp.

Allergi/Astma

allergi astma

När kroppen frisätter histaminer skapas inflammationer i slemhinnan och du får andningsbesvär rinnande nästa irriterade ögon. Akupunktur tar bort symtomen och stärker kroppens motståndskraft mot det du är allergisk emot.

Trötthet

trötthet

Visst kan alla vara trött ibland, men en onormal trötthet kan bero på att kroppen är i obalans eller att ditt immunförsvar inte fungerar korrekt. Det leder till ökad stresskänslighet, försämrad sömn och besvär från magen eller koncentrationssvårigheter som leder till att du tappar fokus.

IVF

ivf

Störningar i menstruationscykeln påverkar fertiliteten. PMS smärtor, spänningar i brösten stora eller små blödningar är symtom på att cykeln inte fungerar perfekt.

Widings Akupunktur i Umeå