Akupunktur enligt Traditionell kinesisk medicin TCM

Akupunktur är Konsten att välja akupunkturpunkter och matcha punkter utifrån diagnos/syndrom och enskilda symtom.

Skillnad mellan att göra punktval och att använda matchande punkter i sin behandling är stor. Det är en stor skillnad i hur man tänker vid punktval respektive matchande punkter.

Matchande punkter används för att behandla en diagnos eller ett syndrom.

Punktval är en specifik punkt eller punkter för något symtom.

Dessa två kategorier av punkter används tillsammans för optimalt resultat. Denna urvalsprocess förutsätter en kunskap om skillnad i syndrom och symtom behandling.

Många olika faktorer måste tas hänsyn till vid behandling av sjukdomar. När rätt diagnos har ställts är det möjligt och många gånger klokt att upprätta två tydligt olika behandlingsrecept, båda lika effektiva för behandling av samma sjukdom.

En förmåga att upprätta olika punktkombinationer för en specifik åkomma är viktigt och ger möjlighet till bättre resultat och ger en högre kvalitet på behandlingen.

Individen som behandlas kan svara olika på liknande behandlingar, och en viktig faktor är att vid längre akupunktur behandlingar, täta återbesök, varje dag eller varannan dag kommer akupunkturpunkterna att bli mindre effektiva men minskad effekt som följd.

Traditionellt ses förmågan att skissa upp olika behandlingsstrategier för samma problem som en högre nivå av yrkeskunskap.

Genom läran av olika specifika grupper av punkter ökar terapeutens resultat, och förmågan att vid behov förändra strategin detta ger en större möjlighet att följa sjukdomens förlopp.

 

Eldnål

Så går eldnålsbehandlingen till
Att använda eldnål är en ovanlig form av akupunktur. Rent praktiskt görs behandlingen i kombination med vanlig akupunktur.

En nål gjord av volfram hettas upp – glödgas – till dess att den når temperaturen 800 grader.

Huden i det område där patienten har problem nuddas vid med nålen – följden blir en kraftig reaktion i kroppen som ökar blodtillförseln och lindrar smärtan eller krämporna.

Teorier om en nerv som kommit i kläm och otaliga försök att behandla hjälpte inte. – Jag ville testa allt. Räddningen blev en ovanlig behandlingsmetod – eldnål. I kombination med vanlig akupunktur och eldnål – som innebär att man hettar upp en nål till 800 graders temperatur och sedan nuddar huden vid området där problemet sitter.