Smärta är ett symtom som kan behandlas på olika sätt. Inom TCM ser man smärta som en stagnation av qi (energi) och blod som kan orsakas av många olika saker.
För att ställa en korrekt diagos måste man både få en så klar bild som möjligt om själva smärtan som då ses som huvudsymtomet

 • Var smärtan sitter
 • Hur länge man har haft problem
 • När man har ont, om smärtan kommer vid vissa tidpunkter eller vissa tillfällen
 • Vad som förbättrar och vad som försämrar

 

Därefter bör man även få en bild av allmäntillståndet i stort med andra mindre besvär och tillstånd i kroppen och hur vardagslivet påverkas, ex sömnen.

 

När man behandlar olika former av smärta måste man i sin diagnostisering även se till övriga symtom från andra delar av kroppen. Detta är nödvändigt för att få en korrekt TCM diagnos.

 

Inom TCM särskiljer man olika sorters smärta med olika underdiagnoser till huvudsymtomet som är smärta.

 

Eftersom man ser orsaken till smärta som en störning i cirkulationen i kroppen så kan den uppkomma av fler olika orsaker och därigenom behandlas på helt olika sätt.

 

SMÄRTA Orsakad av trauma (lyft, olycka)

 

Huvudsymtom plötsligt uppkommit, utan tidigare problem , eller lite ont under lång tid och nu plötsligt akuta besvär

 

 • Huggande smärta som förvärras av rörelse
 • Stickande smärtor
 • Rörelseinskränkning
 • Rörelse förvärrar men om man tvingar igång muskulaturen förbättras tillståndet
 • en bedömning av allmäntillståndet
 • hur kroppen generellt fungerar
 • tidigare problem med rygg axlar nacke
 • olika följdsymtom ex. kramp i vaderna
 • kalla fötter domningar ischias mm
 • domningar i händerna

SMÄRTA utan direkt orsak

 

Huvudsymtom lång tids besvär som man succesivt blivit sämre, och orsakas av:

 • Allmän försvagning
 • Sjukdom
 • Barnafödande
 • Blivit kall
 • Förkylning eller influensa
 • Stress lång tids
 • Tungt jobb under lång tid
 • Smärtan är molande och finns hela tiden
 • Bättre av vila men ofta sämre om natten
 • Lättare rörelser förbättrar
 • Träning , styrketräning förvärrar
 • Trötthet
 • Den allmän smärta, leder ofta till trötthet och lätt till irritation pga att man inte orkar som förr

 

Behandling av smärttillstånd

 

Man försöker finna orsaken till smärtan enligt TCM och få igång cirkulationen generellt i kroppen. Det är också nödvändigt att behandla de följdsymtom som finns och allmäntillståndet. Detta är den delen av behandlingen som tar mest tid. Därefter kommer man till själva symtombehandlingen det som patienten söker för. Därefter används vid behov en rent lokal behandling med tuina koppning eller eldnål.

 

Behandlingsintensitet vid kroniska besvär är 1 gång i veckan och vid akuta besvär 1-2 ggr /vecka.