Widings Akupunktur

Widings Akupunktur är ett företag som arbetar med Traditionell Kinesisk Medicin sedan 1989. Under åren som vi varit verksamma har företaget utvecklats och det sker en ständig kompetensutveckling och vidareutbildning.
1998 startade Wu-Xing skolan, en yrkesutbildning för TCM akupunktörer.

Genom att undervisa och uppleva den känslan som eleverna får när de lär sig något nytt skapas ett behov att ständigt söka nya kunskaper, att intressera sig för nya rön och forskning leder till en nyfikenhet som stimulerar arbetet.

 

Akupunktur är en 3500 år gammal behandlingsform, som är en del av den traditionella kinesiska medicinen tillsammans med Tuina, Shu wu, koppning, mobilisering, moxibustion, eldnål och örter. Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin är en behandlingsform där varje individ är unik, där individens allmäntillstånd och övriga besvär är mycket viktig information, för att kunna behandla olika problem optimalt. Med akupunktur kan man med mycket goda resultat behandla skador och sjukdomar, akuta såväl som kroniska. Ryggskott eller eksem, astma eller andra kroniska sjukdomar, infertilitet både kvinnlig och manlig.
Kom in så hjälper vi dig

 

 Boka tid