Cavi-Lipo är en ny teknik som nu även finns i Umeå.

Cavi-Lipo använder ultraljud för att helt förstöra fettceller. Det som gör just Cavi-Lipo är effektiv kallas för interferens, vilket i ultraljudssammanhang innebär att man skickar in ultraljudsimpulser snett och i oordning under huden, vilket gör det lättare att komma åt fettceller. Ultraljudsvågorna är effektiva ned till 15 mm under huden, där de kan lösa upp fettceller, medan andra typer av celler – exempelvis hud och blodkärl – endast påverkas genom ökad cirkulation. Med andra ord, en smärtfri och helt ofarlig teknik.

 

Förväntat resultat

 

Terapeuten och kunden gör en kroppsinventering och går igenom vilka mål som är möjliga. Tillsammans görs en hälsodeklaration där vi går igenom hälsan. Vi diskuterar kost och motion. Ger förslag på olika övningar som kan vara bra för olika kroppsdelar. Tillsammans sätter vi ihop ett paket som passar dina mål. Ett förslag som innehåller bland annat önskat antal behandlingar, kostråd och motionsplanering. Tillsammans ska åtgärderna ge ett optimalt resultat. En tumregel är att man förstör 250-600 gram fettceller per behandling Du kan ta en behandling var 3-4 dag. Slutgiltigt resultat av en behandling uppnås efter 3-4 dagar.

 

Visste du att …?

De flesta vet att vanlig viktminskning innebär att kroppen tömmer befintliga fettceller på dess innehåll. Inte alla vet att fettcellerna är kvar och har ett minne och kommer alltid att sträva efter att återta sin tidigare storlek. Detta innebär att om man en gång varit överviktig så har man lättare för att bli det igen. Detta är orsaken till att en helg eller en semester kan förstöra flera månaders viktnedgång.

Cavi-Lipo behandling har stora fördelar mot andra tekniker som ex kirurgisk fettsugning, Cavi-Lipo tekniken arbetar sig in i kroppen utifrån och lämnar ett slätt och snyggt resultat. Fettsprängning tar bort hela fettceller vilket innebär att viktökning på det behandlade området blir svårare.

Vi arbetar ständigt för att förbättra våra metoder och kan nu erbjuda ett helhetskoncept för dig som vill bli av med oönskat fett.
Alla har vi vissa problemområden vi är mindre stolta över:

 • Mage
 • Armar
 • Rygg
 • Lovehandles
 • Ben
 • Dubbelhaka

För att nämna några… Cavi-Lipo fungerar även på brösten! Medan många kvinnor önskar att de hade större bröst, finns det andra som önskar sig motsatsen.

 

Vid en bröstförminskning med plastikkirurgiska ingrepp avlägsnas fettceller men även bröstkörtelvävnad. Cavi-Lipo avlägsnar endast fettcellerna i och runt om bysten och på så vis skadas inga körtlar. D.v.s. inget kirurgiskt ingrepp!

 • Inga ärr
 • Ingen smärta
 • Ingen svullnad
 • Ingen känselförändring eller vävnadsskada
 • Ingen påverkan på amningsförmågan
 • Ingen sjukskrivning
 • Ingen rehabiliteringsperiod
 • Ingen narkos

 

Vad innebär ultraljud som fettcellsborttagning?

 

Cavi-Lipo är en unik produkt, den har inga konkurrenter. Cavi-Lipo har två spjutspetsteknologier som ingen annan i dag kan erbjuda. En helt unik frekvens samt interferens. När man talar om fettsprängning i samband med ultraljud och kavitation så är det viktigt att man har kontroll på fysikens regler, man vill ha så låg frekvens samt så låg effekt som möjligt. Ändå är det i princip omöjligt att få tekniken att fungera. Det beror på ett fysiskt faktum Cavi-Lipo har löst problemet som ingen annan har.

 

Lösningen är att skjuta in fler svaga ultraljudsstrålar till en punkt där effekten blir tillräckligt hög och kavitation uppstår. För detta krävs att fysikens lagar upprätthålls.Frekvensen måste vara låg 25 kHz, interferens måste finnas för att inte skapa mer oönskad värmeutveckling än vad som krävs för att terapeuten ska kunna hålla sonden mot området som ska bearbetas under nödvändig tid.

 

I Cavi-Lipons fall är det minst 100 sekunder per område. Då är den ändå mer än 3 gånger snabbare än allt annat på marknaden vars uppgift är fettceller och kavitation. Övrig utrustning har inte patent nr 2009-0057485 och kan därför inte få ner tillräckligt med energi till önskad plats.

 

Hur funkar det?

 

Vanlig viktminskning innebär att kroppen tömmer befintliga fettceller på dess innehåll. Det är ju dock på det viset att fettceller har minne och kommer att sträva efter att återgå till tidigare storlek. Det innebär att har man en gång varit överviktig har man lättare för att bli det igen. Med Cavi-lipotekniken förstörs hela fettceller med ultraljudsimpulser, helt smärtfritt, vilket minskar risken för viktökning på behandlat område markant.

Fettdepåer som inte kan påverkas med bantning eller träning är mest tacksamt att behandla och resultaten är snabba, det både syns och känns redan efter första behandlingen. Cavi-Lipon har en stor fördel mot andra tekniker på grund av att den behandlar ditt yttersta 15 mm och ” hyvlar” bort lager av fettceller och lämnar ett slätt resultat. Ultraljudsvågorna skapar små mikroskopiska bubblor som förstör fettcellers membran utan att påverka omkringliggande vävnad. Den förstörda fettcellens innehåll rinner ut, förs bort av en naturlig process och kissas slutligen ut.
Behandlingen är smärtfri, lämnar inga ärr och har ingen läkningstid. Man känner inte mer än en beröring från maskinens handtag och lite värme. Resultaten varierar med olika människor, vissa kan, med 8-12 behandlingar, minska midjemått upp till 10 cm vilket motsvarar ca ett kilo

Vad händer inne i fettcellerna?

 

Fenomenet som förstör fettcellen kallas kavitation, vilket uppstår när en vätska inte hinner fylla upp ett hålrum i samma takt som hålrummet skapas. I Cavi-Lipos fall bildas det en vakuumbubbla i fettcellen. Bubblan gnids mot vätskan inne i fettcellen. Ju lägre frekvens desto effektivare kavitation. Det tar Cavi-Lipo omkring 100 sekunder att få vakuumbubblan att bli så varm att den spränger fettcellens ytterhölje. När ultraljudet träffar fettceller uppstår det vibrationer. Dessa fortplantas via vätskan i kroppen och uppfattas som kvitter av örat, vilket kallas undertoner. Det är en normal och mekanisk påverkan av ljudorganen och upphör så fort sonden tappar kontakt med fettet.

 

Behandling

 

Metoden lämpar sig bäst för de områden och fettdepåer som inte försvinner med diet eller träning och för människor med normal vikt till lätt övervikt. Cavi-Lipo är ett alternativ till fettsugning. Behandlingen kan ske på alla ställen där det finns underhudsfett, vilket kan innebära såväl buk, lår både insida lår och ridbyxlår, armar, och kärlekshandtag, ansikte och hals. Överallt där det finns fettdepåer. Utöver detta behandlas även celluliter.
Alla fettyper kan behandlas bortsett från de inre fettlager (fett som lagrats in mellan tarmarna och ligger djupt), och fett som ligger innanför tjockare muskelskikt. Dessa påverkas alltså inte av behandlingen utan går endast att påverka genom att rätt kosthållning och motion. En behandling är från 5 till 20 minuter lång, beroende på behandlingsområde och önskemål. Det behandlade området blir varmare som resultat av den ökade blodcirkulationen och är ett bevis på att behandlingen fungerar.

Före och efter behandling

 

För att hjälpa kroppen är det viktigt att dricka mycket vatten, både före och efter behandlingen. Vill man ha riktigt bra resultat bör man hålla ner intaget av kolhydrater ett dygn innan behandlingen. Anledningen är inte så konstig, den frigjorda vätskan innehåller kroppens egen energi, vilket innebär att musklerna kommer konsumera vätskan om det inte finns andra kolhydrater att tillgå. Det finns även detox-te eller olika slim-te för de som vill öka effekten.

 

Vem, hur och när?

 

Alla som är fullt friska och någorlunda vana motionärer kan behandlas med Cavi-Lipo med tre eller fyra dagars mellanrum. Har man någon form av sjukdom behöver det inte vara ett hinder, men man bör naturligtvis meddela terapeuten detta. Det viktigaste är dock att du som kund har motivation till en sund hälsa.

 

Vill du nå målet med viktnedgång?

Vi tror på lösningen: 1/3 Cavi-Lipo, 1/3 kost och 1/3 motion/träning.